كاليبره كردن باتري ايفون

کالیبره چیست؟ منظور از كاليبره كردن باتري ايفون ، تنظیم مجدد باتری آن می باشد که تمامی باتری های لیتیومی که یون ها در آن ها جریان دارند پس از مدتی استفاده نیازمند همچین تنظیمی هستند زیرا ، در ابتدا باتری دارای ظرفیت 100% و عملکردی بسیار خوبی می باشد ، اما در گذر زمان […]

۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بیشتر
مقایسه