تعمیر گوشی آب خورده

برای بیش تر ماها ممکنه این اتفاق افتاده بیوفته که در اثر بی دقتی و سهل انگاری که متاسفانه این خصلتی استکه همه انسان ها دارند،گوشیمون یا تبلتمون از دستمون رها شده و به داخل آب بیوفتد و در آن غوطه ور شود که ما در این بخش به اموزش تعمیر گوشی آب خورده می […]

۶ مرداد ۱۳۹۸
بیشتر
مقایسه